วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สวัสดี

   เริ่มต้นจากการประกอบโมเดลกระดาษเหมือนคนทั่วๆ ไป แต่เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องออกแบบโมเดลกระดาษขึ้นมาด้วยตัวเอง เพราะโมเดลกระดาษที่อยากได้ยังไม่มีใครสร้างขึ้นมา และการที่มาออกแบบโมเดลกระดาษเองนั้นก็ทำไปเพื่อพิสูจน์ข้อสงสัยบางอย่าง ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าๆ แล้ว ที่อยู่ในฐานะผู้ออกแบบโมเดลกระดาษ ซึ่งข้อสงสัยบางอย่างก็ได้คำตอบแล้วว่า ผมคิดถูก